Våra tjänster

Hur kan vi hjälpa dig?

vÅRA TJÄNSTER

Hur kan vi hjälpa dig?

Vårat koncept är nöjda kunder, såväl som småhusägare, byggföretag och fastighetsförvaltare i behov av mark och entrepenadtjänster. Vi utför både mindre och större updrag anpassat efter kundens önskemål.

Tomt

Tomtplaneringar

Planering av tomtmark för byggnadsändamål.

Trädgård

Trädgårdanläggning

Design och installation av trädgårdar och landskapsarkitektur.

Stenläggning

Stenläggning

Installation av stenbeläggningar på gångar, uppfarter och uteplatser.

Lekplats

Lekplatser

Design och installation av lekplatser för barn i olika åldrar.

Stenspräckning

Effektiv borttagning av stenmaterial vid markarbeten.

Grundisolering/
dränering

Installation av dräneringssystem och isolering.

Avlopp

Avloppsbyten

Installation och utbyte av avloppssystem och rörledningar för fastigheter och industrier.

Hus/garagegrunder

Installation av gjutna hus- och garagegrunder av hög kvalitet för stabilitet och hållbarhet.

Snöskottning

Snöröjning

Plogning & skottning från vägar, parkeringar och trottoarer för säker och lättillgänglig tillgång.

Gräsklippning

Gräsklippning

Regelbunden klippning av gräsmattor för en välskött utomhusmiljö.